Organizator

Głównym organizatorem festiwali jest Fundacja Stupa House z siedzibą w Warszawie. Jest organizacją pożytku publicznego, która od 2001 istnieje w Polsce. Przedmiotem jej działalności jest zachowanie na Zachodzie zagrożonej kultury buddyjskiej i jej dziedzictwa - unikalnej wiedzy z dziedziny psychologii i filozofii oraz metod pracy z umysłem.

Fundacja działa na obszarze całego kraju organizując wydarzenia kulturalne powstałe z inspiracji buddyzmem. Wspiera budowę ośrodków medytacyjnych zarówno miejskich jak i odosobnieniowych. Podejmuje również szereg innych działań upowszechniających wiedzę o kulturze buddyjskiej.

Fundacja Stupa House

Fundacja traktuje buddyzm jako nieodłączny element życia nowoczesnego społeczeństwa, który może przynieść wiele pożytku.

Więcej informacji na stronie Fundacji Stupa House www.fsh.pl

Referencje do pobrania:

Partner Główny

Głównym partnerem festiwali jest Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu. Jego czonkowie w ramach wolontariatu aktywnie wspierają i organizują poszczególne wydarzenia festiwalowe.

Buddyzm Diamentowej Drogi

Związek jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce w 1984 roku i stanowi część ogólnoświatowej sieci ośrodków buddyjskich należących do linii Karma Kagyu - jednej z czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego. Obecnie w Związku zrzeszonych jest 70 ośrodków i grup medytacyjnych działających w całej Polsce. Zostały one założone przez Lamę Olego Nydahla i znajdują się pod duchową opieką XVII Karmapy Taje Dordże, zwierzchnika tradycji Karma Kagyu. Celem Związku jest udostępnianie w nowoczesny sposób buddyjskich nauk Diamentowej Drogi.